Als deelnemer van de VvAA Business School vind je bij ons een omgeving waarin je het beste uit jezelf kunt halen, je leerdoelen kunt bereiken en je ambities waar kunt maken. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met een zeer persoonlijke benadering. De waardering van onze deelnemers, de kwaliteit van onze docenten en de diverse accreditaties onderstrepen dit.

De opleidingen van de VvAA Business School zijn geaccrediteerd bij beroepsverenigingen die bedrijfskundige opleidingen studiepunten geven. Daarnaast heeft de Master of Business Administration (MBA) door onze samenwerking met de University of Europe for Applied Sciences (UE) een FIBAA-accreditatie. UE is een toonaangevende onderwijsinstelling in Duitsland met zowel nationale als internationale studenten en locaties in Hamburg, Iserlohn en Berlijn.

 

Beroepsverenigingen

De VvAA Business School vraagt regelmatig accreditaties aan bij beroepsverenigingen binnen de gezondheidszorg. Al onze opleidingen zijn standaard geaccrediteerd bij de KNMG waardoor jij als huisarts of medisch specialist PE-punten ontvangt na afronding van je opleiding. Ben je aangesloten bij een andere beroepsvereniging? Dan vragen wij graag de accreditatie voor je aan. Vanwege de doorlooptijd bij de beroepsverenigingen vragen wij je dit minimaal twee maanden voor aanvang van je opleiding bij ons aan te geven.

Voor huidige deelnemers en alumni zijn eerder al accreditaties door de volgende beroepsverenigingen toegekend:

  • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst – KNMG
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie – KNMP
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers – NVZA
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen – KNOV
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde – KNMvD
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde – KNMT
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – V&VN
  • Keurmerk Fysiotherapie
  • Kwaliteitsregister Tandartsen – KRT
  • Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten – NVvO

 

Keurmerk Fysiotherapie KNMG NVZA KNMP PE-Veterinair KNMT KRT V&VN KNOV KVvO

 

FIBAA

De MBA opleiding is vanwege onze samenwerking met de University of Europe for Applied Sciences (UE) als erkende Fachhochschule internationaal geaccrediteerd door de FIBAA. Met de accreditatie van de FIBAA voldoen wij aan de eisen die worden gesteld aan een MBA-programma. Het niveau van de MBA is een professionele master op EQF-niveau 7 (masterniveau). Met de accreditatie van de FIBAA behaal je een internationaal erkende Master of Business Administration (MBA) en is voldaan aan de eisen die worden gesteld aan een MBA-programma.

Titel
Het MBA programma geeft alumni het recht, na met een voldoende resultaat afgestudeerd te zijn, de Master-titel te voeren conform artikel 7.23 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het is gebruikelijk om bij je titel te vermelden waar je je diploma hebt behaald, in jouw geval is dat de University of Europe for Applied Sciences.

Bul en certificaat
Deelnemers ontvangen na afronding van de opleiding van de VvAA Businessschool een certificaat van deelname waarop eventuele verworven PE punten staan vermeld en van de University of Europe for Applied Sciences de MBA-bul.

 

University of Europe for Applied Sciences