Zorgmarkt groeit explosief

Fuzzy logic

Wie kijkt naar het afnemend aantal AV-verzekerden, downgrading en dalende rendementen trekt al snel de conclusie dat de markt voor particuliere zorg op zijn retour is. Maar niets is minder waar. De markt groeit fors. Het aandeel van zorgverzekeraars hierbinnen neemt echter zienderogen af. 

De particuliere zorgmarkt groeit explosief
Het gros van de zorg (ca. 81%) wordt publiek gefinancierd vanuit de ZvW, Wlz en WMO. De particuliere zorgmarkt beslaat alle uitgaven aan zorg, verzorging en gezondheid die hierbuiten vallen. Dit zijn uitgaven aan mondzorg, huidtherapie & fysiotherapie, maar ook uitgaven aan verzorging & preventie en aan eigen verplichte bijdragen aan publiek gefinancierde zorg (bv. de eigen bijdrage Wlz).

Sinds 2009 stegen uitgaven aan deze particuliere zorg met 17,5% naar bijna €18 MLD in 2015. Dit steeg daarmee harder dan de totale zorgkosten (+12,3%) in dezelfde periode. Steeds meer van onze zorgkosten betalen we dus zelf. Drie factoren verklaren deze groei. Ten eerste stegen uitgaven aan zorgsoorten die particulier geregeld worden. Zo stegen particuliere uitgaven aan mondzorg (+ 7,5%) en fysiotherapie (+20%) fors sinds 2010.

Ten tweede stegen particuliere zorguitgaven omdat wettelijke voorzieningen verschralen, vooral in ouderenzorg. Toegang tot hulp, verzorging en verpleging vanuit WMO, ZvW en Wlz wordt steeds verder beperkt. Zo ontving in 2014 nog 31% van de 75+-ers publiek gefinancierde zorg – in 2015 was dit nog maar 24%. En dus regelen steeds meer ouderen dit zelf. Nu al ontvangt ca. 15% van hen particulier gefinancierde zorg (m.n. huishoudelijke hulp).

De derde groeifactor is ‘Healthy living’. Gezond leven wordt steeds belangrijker en de klant geeft hier steeds meer aan uit. Inventariseert u voor uzelf maar eens hoeveel u 10 jaar geleden uitgaf aan gezonde voeding, bewegen en (online) begeleiding hierin en hoeveel dit nu is. Sinds 2010 verdrievoudigde het aantal mensen dat een diëtiste bezoekt. En sinds 2014 verdubbelde het aantal mensen dat digitaal hun beweging monitort naar 24%.

Zorgverzekeraar verliest terrein
Terwijl de markt explosief groeit verliezen zorgverzekeraars terrein. Steeds minder van particuliere zorg wordt door klanten via de aanvullende zorgverzekering gefinancierd. In 2011 was dit nog €4,6 MLD, in 2015 €4,4 MLD. Daarmee daalde het marktaandeel van de AV met 2,5% naar minder dan 25%. De oorzaak is een defensief beleid vanuit een verkeerde scope. Defensief omdat zorgverzekeraars in die domeinen waar uitgaven groeiden – vergoedingen beperkten en premies verhoogden. Daarmee kozen klanten kosten zelf te dragen, en niet meer te verzekeren. Zo daalde het AV-aandeel in mondzorg (-5%) en fysiotherapie (-1%). Een verkeerde scope omdat er enkel gekeken wordt naar domeinen die traditioneel onder de AV vallen zoals mondzorg en fysio- & huidtherapie. Hiermee wordt meer dan de helft van de particuliere zorgmarkt gemist. En bieden zij nog nauwelijks financieringsoplossingen op groeidomeinen als ouderenzorg en ‘healthy living’ – terwijl enkele hier wel als aanbieder proberen op te treden (bv. Actify van Zilveren Kruis).

Tijd voor vernieuwing
Zorgverzekeraars spelen dus op niet of beperkt op de drie groeifactoren in. Daardoor verliezen zij snel terrein. Niet omdat behoefte aan particuliere financiering afneemt – maar omdat zij geen passende oplossingen bieden. Daarmee is het tijd voor een herijking van de rolopvatting door zorgverzekeraars. Een herijking die – vertrekkend vanuit de juiste scope – beantwoord op welke zorg zij wel en niet actief willen zijn. En bepaalt welke rol zij hier spelen en welke financierings-oplossingen daar passen.

Auteur van dit artikel is Bas Hagoort.

Bronnen: CBS (2016), Vektis (2016), Nivel 2015), SmartHealth (2016), SCP (2016) en SCP (2017).

Oprichter en academic director van de VvAA Business School, doceert Marketing aan de EuroMBA van IAE in Aix en Provence et Marseille en is auteur van onder andere “Master in Marketing” en “World Mega Trends”.De VvAA Business School helpt jou graag om de bedrijfskundige kwaliteit van jouw (zorg)businessplan te versterken. Wij nodigen je uit gebruik te maken van de unieke mogelijkheid voor een gratis consult op jouw strategische business vraagstuk. Maak vrijblijvend een afspraak op www.vvaabusinessschool.nl/afspraak of stuur een e-mail naar ger.hofstee@vvaabusinessschool.nl.

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.