charles laurey

Drs. Charles Laurey

Charles Laurey was de afgelopen tien jaar bestuursvoorzitter van Vierstoom Thuiszorg, Meavita Nederland en Stichting Verpleging en Verzorging de Archipel. Was in 1990 één van de op- richters van het toenmalige adviesbureau Compliance Consult.

Laurey is ruim dertig jaar werkzaam in de zorgsector en momenteel verbonden aan HICT. HICT is een internationaal adviesbedrijf in de zorgsector dat zich op governancevraagstukken in het publieke domein richt. HICT speelt in op vraagstukken van opdrachtgevers op het gebied van de noodzakelijke optimalisatie van de bedrijfs- voering van zowel zelfstandige als ketenaanbieders.

Bruggen bouwen

In twee dagdelen wordt op basis van eigen CEO-ervaringen en op basis van gesprekken met bestuurders onderzocht of onoverkomelijke verhoudingen in zorgbedrijven kunnen worden voorkomen door het bouwen van bruggen.

Hoe zinvol is het om randvoorwaarden en condities te kunnen organiseren?

Overige faculteitsleden

Sybren Tijmstra

Prof. drs. Sybren Tijmstra

Organisatie & Integratie

Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg

Ethiek vs. Business

Frans Bouwmans

Drs. Frans Boumans MBA

Finance Strategy

Egon Houben

Drs. Egon Houben

Risicomanagement

Walther Ploos van Amstel

Prof. dr. Walther Ploos van Amstel

Supply Chain Management

Harry Stol

Mr. Harry Stol MBA

Sales Management

Jan Scheffer

Ing. Jan Scheffer

Lean Management

Ger Hofstee

Ger Hofstee

Marketing

Guy Lubitsh

Prof. dr. Guy Lubitsh

Change Management

Pieter Klaas Jagersma
Gijs Hiltermann

Drs. Gijs Hiltermann

Financieel Management