Tandarts-pedodontoloog Wilma Vogels

“Ik heb geleerd op een andere manier naar mijn eigen organisatie te kijken om de ideeën die ik heb te verrijken met kennis en expertise.” Wilma Vogels, tandarts-pedodontoloog en eigenaar van KINDERTAND startte een jaar geleden met hoge verwachtingen met de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’. Zij vertelt graag hoe de opleiding haar heeft geholpen als eigenaar van KINDERTAND om de organisatie toekomstbestendig te maken en in haar eigen ontwikkeling als manager en professional.

Inspiratie
Wilma heeft zich goed georiënteerd op het doen van de opleiding. Na alle tijd en investering van de postdoctorale studie tot tandarts-pedodontoloog wilde zij geen nieuwe master meer doen, maar zij zocht wel een serieuze opleiding waar zij zich op bedrijfskundig vlak goed kon ontwikkelen bij een onderwijsinstelling met kennis en ervaring binnen de zorg.

De breedte en de variatie van de vakken sprak Wilma enorm aan en dit is tijdens de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’ eigenlijk alleen maar versterkt.

Wat gebeurt er als ik er nou eens op een andere manier naar ga kijken? Dat had ik uit mezelf nooit gedaan!

Samenwerking tandartsen
Voor haar praktijkcase heeft Wilma contact gezocht met tandartsen die kinderen doorverwijzen naar KINDERTAND om in kaart te brengen wat hun ervaring is en waar mogelijke behoeften lagen. Daar kwam uit dat tandartsen zeer tevreden zijn over de service en de behandelingen van KINDERTAND. Zij gaven daarbij ook aan meer te willen weten over de behandelingen van KINDERTAND en wat zij zelf ook kunnen doen in hun eigen praktijk. KINDERTAND is op dit moment bezig een nieuwe masterclasses voor te bereiden om hun verwijzers hier extra in te ondersteunen.

“Mijn onderzoek dat ik voor de praktijkcase heb gedaan, wijst uit dat verwijzende tandartsen zeer tevreden zijn over onze dienstverlening en behandelingen. Zij geven ook aan erg geïnteresseerd te zijn in onze behandelingen en graag meer willen leren over behandelingen specifiek voor kinderen. Daar gaan wij masterclasses voor organiseren!”

Financieel management
Een van de grootste eye-openers voor Wilma werd gevormd door het college ‘Financieel management’. Voor haar eigen praktijk heeft zij een financieel adviseur, maar als eigenaar wilde zij hier graag meer inzicht in krijgen en beter kunnen meedenken over dit onderwerp. Zo is de jaarrekening ieder jaar weer een groot aandachtspunt, maar dit jaar was dit voor het eerst anders! Toen Wilma vorige maand de jaarrekening moest gaan bekijken, heeft zij eerst de collegestof en het boek dat bij de module hoort nog eens doorgenomen. Vervolgens is zij de concept-jaarrekening gaan bekijken en vond zij verrassend genoeg een aantal bijzonderheden die zij vervolgens gericht kon laten uitzoeken binnen de organisatie. Dit voelde als een enorme stap en hierdoor was zij ook een effectievere gesprekspartner in haar rol als eigenaar en binnen haar organisatie.

Salesmanagement
Binnen de gezondheidszorg is ‘sales’ nog vaak een onderwerp dat wat vreemd voelt en ver van de zorg afstaat. De VvAA Business School is echter van mening dat Sales een belangrijk onderdeel is binnen de bedrijfskunde en dat zorgorganisaties commerciëler kunnen opereren zonder dat dit als ‘hard’ of ‘te zakelijk’ overkomt. Daarom staat binnen de opleiding het college Salesmanagement ook in het curriculum opgenomen. Wilma kijkt met zeer veel plezier terug op deze dag. Vooral de ‘elevator pitch’ waarin je in korte tijd de kern van je boodschap moet formuleren heeft Wilma erg geholpen om haar boodschap vanuit het belang van de ander krachtig te formuleren.

In mijn praktijkcase heb ik geleerd de theorie uit de colleges te vertalen naar mijn eigen praktijk en het opzetten van een goede Business Case.

Praktijkcase
Naast de inspiratie die de opleiding elke maand weer bracht, heeft Wilma erg veel geleerd van het maken van de praktijkcase. Het heeft haar geleerd om op een andere manier naar oplossingen en mogelijkheden te kijken. Niet alleen maar brandjes blussen of pragmatische oplossingen bedenken, maar eerst goed naar de omgeving kijken, de mogelijkheden afwegen en dáár de strategie op inrichten.

Ik heb geleerd op een andere manier naar mijn eigen organisatie te kijken om de ideeën die ik heb te verrijken met kennis en expertise.

Leiderschap
Wilma heeft tijdens de opleiding meer oog gekregen voor haar eigen leiderschapsstijl en wat hiervan binnen de organisatie het rendement is. Zij heeft ook anders leren kijken naar wat de organisatie en haar mensen nodig hebben en kan dit organisatorisch beter borgen en intern aansturen.

In de loop van het opleidingsjaar heeft Wilma ook veel over zichzelf geleerd en de wijze waarop zij met haar werk omgaat. Zij is meer in staat om het werk wat los te laten en om iets meer op afstand leiding te geven aan haar organisatie. Het hebben van een bredere blik en bedrijfskundiger kijken naar de organisatie heeft ook geleid tot het minder focussen op details. Dat geeft erg veel rust en overzicht, mede daardoor heeft de opleiding dubbel en dwars haar waarde bewezen!

 

Foto credits: Eva Plevier

Kindertand Amsterdam Zuid

KINDERTAND

KINDERTAND is een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde: kinderen worden door de huistandarts doorverwezen, behandeld en uiteindelijk weer terugverwezen.

Tandarts-pedodontologen hebben een drie jarige postdoctorale opleiding gedaan. Deze specialistische tandartsen worden door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) officieel erkend. Nederland telt ongeveer zestig officieel geregistreerde kindertandartsen. Via een systeem van visitatie en herregistratie wordt de kwaliteit van dit register bewaakt.

KINDERTAND is gespecialiseerd in de kindertandheelkunde. De tandarts-pedodontologen hebben een speciale opleiding gevolgd om kinderen met specifieke gebitsproblemen, met gedragsproblemen, met medische problematieken of welk ander probleem dan ook, effectief te helpen. Daarnaast zijn zij zeer goed in staat om de juiste inschatting van het gedrag van het kind te maken en zodoende alle kinderen op maat goed te helpen.

Tussen KINDERTAND en de verwijzende huistandarts is steeds goed overleg. Wanneer de specifieke gebitsproblemen opgelost zijn, gaan de kinderen weer terug naar hun eigen huistandarts.

Naar de website van KINDERTAND

Hebben de ervaringen van Wilma Vogels jouw interesse gewekt voor de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’ van de VvAA Business School? Lees meer over het curriculum, onze aanpak en de toegevoegde waarde en download onze brochure. Of plan een vrijblijvend informatiegesprek in via het online afsprakenformulier. Dit kan telefonisch, bij jou op locatie of bij onze Business School op Slot Zeist. Wij vertellen je graag alles over de opleiding en er is alle gelegenheid tot het stellen van je vragen.

Lees hier wat deze opleiding jou kan opleveren

Heb jij interesse in een van onze bedrijfskundige opleidingen of wil je graag meer weten over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde?Je kunt contact met ons opnemen op 06 - 23 59 26 85 of via opleidingen@vvaabusinessschool.Wij helpen je graag!