Voorzitter Examencommissie

Em. prof. dr. Piet Ribbers

Piet Ribbers studeerde in 1971 cum laude af als econoom aan Tilburg University. In 1980 promoveerde hij cum laude op zijn proefschrift met als titel: “Organisatie en Planning van de Inkoopfunctie in een Industriele Onderneming”.

Piet Ribbers begon zijn wetenschappelijke carrière als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Hasselt, alwaar hij werd benoemd tot hoogleraar Organisatie en Informatiesystemen. Na zijn verblijf in België werd Piet Ribbers in 1986 bijzonder hoogleraar in de Bestuurlijke Informatiekunde aan Tilburg University, alwaar hij verantwoordelijk was voor de uitwerking van de postdoctorale opleiding Bestuurlijke Informatiekunde (BIK).

In 1987 volgde een aanstelling als gewoon hoogleraar. Hij is bovendien tot 1995 verbonden geweest als affiliate professor aan de Washington University in St. Louis, USA. Thans is Piet Ribbers academic director van de Executive Master Information Management van TIAS en voorzitter van het departement Informatiekunde. Hij doet onderzoek en houdt lezingen over het vraagstuk van alignment tussen de bedrijfsprocessen en het gebruik van Informatie Technologie.

Afstudeercommissie

Prof. Sybren Tijmstra

Sybren Tijmstra studeerde politieke wetenschappen (Universiteit van Amsterdam), leiderschap en Business Diplomacy (Georgetown University) en Frans (Universiteit van Lausanne). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in strategie / management consulting, management development en het ontwikkelen van onderwijs. Hij is emeritus hoogleraar International Strategy & Management, IAE, Graduate Business School, Universiteit van Aix-en-Provence, Frankrijk. Emeritus Distinguished Professor of Strategy and Change, Audencia, Nantes School of Management France. Als gastdocent geeft hij les op diverse business schools over de hele wereld.

Sinds 1993 is Sybren voorzitter en gedelegeerd bestuurder van TIMS Holding B.V. (interim- management, strategie consultancy, management development, business simulaties). TIMS Holding helpt ook blue chip-bedrijven met de oprichting en ontwikkeling van corporate universiteiten. Hij hielp met de oprichting van business schools in een aantal landen over de hele wereld, zoals China, Cyprus, Spanje en Nederland. In het verleden heeft hij onder anderen zijn directeur-generaal EAP European School of Management Parijs – Oxford – Berlijn – Madrid, directeur-generaal van EFMD Brussel, oprichter en eerste directeur van de ICSC, Universiteit Twente en de oprichter en eerste directeur van het Management Development Centre van Nyenrode Business Universiteit.

Afstudeercommissie

Mr. Karin Biegel

Karin Biegel is directeur en mede-aandeelhouder van ‘De Nieuwe Haagsche School’, het bedrijfskundig opleidingsinstituut voor professionals en managers. Daarnaast is zij  vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Friesland College en consultant op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling, verandermanagement en (re)organisatietrajecten.

In het bezit van haar doctoraal Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen is Biegel bij de Rabobank gaan werken. Zij is daar als senior jurist werkzaam geweest, heeft diverse managementfuncties bekleed en is op diverse locaties statutair directeur bedrijven geweest. In deze functies heeft zij fusies begeleid en was zij verantwoordelijk voor het strategisch-, financieel- en (krediet)risico management.

Na de Rabobank heeft zij haar carrière voortgezet als juriste, consultant en het begeleiden van studenten bij de IBO Business School in Leusden waar zij tevens docent financieel- en ondernemingsrecht is.

Als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Friesland College heeft Karin Biegel als specifiek aandachtsgebied financiën en is uit dien hoofde lid van het renumeratie- en audit-committee.