De examencommissie

Examencommissie VvAA Business School

Prof. dr. Piet Ribbers
(Emeritus)

Piet Ribbers studeerde in 1971 cum laude af als econoom aan Tilburg University. In 1980 promoveerde hij cum laude op zijn proefschrift met als titel: “Organisatie en Planning van de Inkoopfunctie in een Industriele Onderneming”.

Piet Ribbers begon zijn wetenschappelijke carrière als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Hasselt, alwaar hij werd benoemd tot hoogleraar Organisatie en Informatiesystemen. Na zijn verblijf in België werd Piet Ribbers in 1986 bijzonder hoogleraar in de Bestuurlijke Informatiekunde aan Tilburg University, alwaar hij verantwoordelijk was voor de uitwerking van de postdoctorale opleiding Bestuurlijke Informatiekunde (BIK).

In 1987 volgde een aanstelling als gewoon hoogleraar. Hij is bovendien tot 1995 verbonden geweest als affiliate professor aan de Washington University in St. Louis, USA. Thans is Piet Ribbers academic director van de Executive Master Information Management van TIAS en voorzitter van het departement Informatiekunde. Hij doet onderzoek en houdt lezingen over het vraagstuk van alignment tussen de bedrijfsprocessen en het gebruik van Informatie Technologie.

Prof. Dr. ir. A.J.M. Vermunt (Emeritus)

Na zijn opleiding werktuigbouwkunde aan de HTS Breda en de Technische Universiteit Eindhoven heeft Jos Vermunt bijna tien jaar gewerkt in de distributie organisatie van Albert Heijn. Zijn laatste functie was site-manager van het distributiecentrum te Zaandam. Vervolgens is hij bijna vijf jaar werkzaam geweest bij Coopers & Lybrand als associate director, verantwoordelijk voor de distributieconsultancy.

Daarna is hij vijf jaar bij PTT Post o.a. als directeur van de nieuwe busines-unit PTT Post Logistiek. In mei 1993 is hij gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Brabant op het proefschrift “Wegen naar Logistieke Dienstverlening”.

Sinds 1994 is hij als part-time hoogleraar militaire bedrijfskunde met als aandachtsgebied logistiek verbonden aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Tevens is hij bij de TPG Group werkzaam als bijzonder hoogleraar distributielogistiek aan de Katholiek Universiteit Brabant te Tilburg. Als co-director of studies is hij met Prof. drs. C.J. Ruijgrok verantwoordelijk voor de Master-opleiding Transport & Logistieke Dienstverlening bij Tias Business School/ KUB. Daarnaast is hij als adjunct directeur bij Nederland Distributieland verantwoordelijk voor kennisontwikkeling.

Hij heeft zich gevestigd als zelfstandig extern adviseur met het bureau “Vermunt Logistiek Advies v.o.f.” Hij is voorzitter van het platform “transport per buisleiding” van waaruit het bedrijfsleven overleg voert met de Stuurgroep vanuit de interdepartementale projektorganisatie ondergronds transport van de ministeries V & W, EZ, VROM.

Prof. Dr. Cornelis (Cees) van Dam (Emeritus)

prof. Dr. Cornelis (Cees) van Dam is een Nederlands bedrijfseconoom en voormalig hoogleraar Financiële Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Van Dam studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1973 ook promoveerde op het proefschrift “Beslissen in onzekerheid”.

Na zijn afstuderen was hij aan de Erasmus Universiteit blijven werken. In 1976 begon hij bij Nijenrode met een openbare les getiteld “Waarde en winst in prospektief perspektief : enige beschouwingen rond een “waarde- en winstoverzicht”. In 1979 werd hij hoogleraar aan de KMA, waarbij hij de inaugurele rede sprak over internationaal investeren. Eind jaren tachtig wordt Van Dam hoogleraar Financiële Bedrijfskunde aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven.

In de jaren negentig volgt hiernaast zijn benoeming als hoogleraar aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Dam was verder van 1968 tot 2003 hoofdredacteur van het tijdschrift “Bedrijfskunde” en (president-)commissaris bij talloze bedrijven. Hij was directeur van het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO) in slot Zeist, dean van Nijenrode en de Rotterdam School of Management.