Veel gestelde vragen

Het antwoord op veel gestelde vragen

Ja. Ons collegegeld van uw opleiding kunt u ten aller tijden in 3 periode betalen:50% bij aanvang en daarna nog twee delen van 25%. Mocht u hiervan willen afwijken, neem dan contact op met onze programmamanager.
Ja. Per kalenderjaar kunt u €15.000 aan studiekosten aftrekken bij de Belastingdienst.
Nee. De VvAA Business School richt zich op alle professionals in de zorg. Van medisch specialisten tot paramedici, van zorgmanagers tot tandartsen en van ondernemers tot dierenartsen!
Op 14 januari en op 23 september 2019 start het volgende MBA-programma.
De opleidingen van de VvAA Business School zijn speciaal ontwikkeld om goed te combineren met werk en privé.
Wanneer je één van de tentamens niet haalt, krijg je de mogelijkheid om deze te herkansen. Haal je deze weer niet, dan kun je het tentamen het jaar daarop nogmaals herkansen.
Wij stellen hoge eisen aan het niveau van onze school. Daarom vragen wij u altijd om een paper te maken als toelatingstest voor de school. Deze wordt door de decaan en examencommissie beoordeeld alvorens u kunt deelnemen aan het MBA-programma.
Onze opleidingen zijn door de beroepsverenigingen geaccrediteerd. Wil je weten hoeveel punten je ontvangt van uw beroepsvereniging? Neem dan contact op met onze programmamanager of download de brochure voor de betreffende opleiding.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?