John Kempeneers MBA

John Kempeneers MBA

John Kempeneers is een ervaren trainer/coach, senior projectmanager en project management consultant. John beschikt over een uitgebreide kennis van methoden en technieken, die hij vooral graag in de praktijk brengt in organisaties. Hij doet dit onder meer als interim project-, programma- en portfoliomanager en door het trainen van groepen en individuen.

Volgens John gaat het bij projectmanagement weliswaar om kennis en kunde, maar vooral om samen doen! Met het managen van projecten geven (top)managers, adviseurs en medewerkers samen vorm en betekenis aan verandering. Het gaat er hierbij niet om ‘wat moet’, maar om ‘wat werkt’. Vaak is dit een mix van traditionele projectmanagementmethoden en de nieuwe Agile-methoden. Projectmanagement is mensenwerk en project- en verandermanagement gaan bij John dan ook hand in hand.

Projectmanagement

Projectmanagement is het efficiënt beheersen van projecten. Het op een slimme manier beheren van projecten is van belang voor elke organisatie die projectmatig werkt. Met behulp van projecten kan jouw organisatie efficiënter opereren en daardoor sneller en met een hogere kwaliteit de gewenste doelstellingen bereiken.

Projecten bestaan over het algemeen uit verschillende fasen: van voorbereiding en planning tot uitvoering en afronding. Bij ieder project moet worden gezocht naar de best passende werkwijze, daar ligt dan ook de uitdaging voor een projectmanager.

Er zijn veel projectmanagementmethoden, maar veel aanpakken hebben soortgelijke kenmerken en hanteren identieke uitgangspunten, zoals:

  • Denken en handelen vanuit een resultaat
  • Scheiding van de verantwoordelijkheid voor doel en resultaat
  • Vooraf bepalen en vastleggen van het uit te voeren werk,
  • Eerst denken, dan doen,
  • Evenwicht tussen mens en methode,
  • Vroegtijdig betrekken van gebruikers en beheerders bij het project,
  • Tussentijdse toetsing van de voortgang van het project.

Overige faculteitsleden

Sybren Tijmstra

Prof. drs. Sybren Tijmstra

Organisatie & Integratie

Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg

Ethiek vs. Business

Frans Bouwmans

Drs. Frans Boumans MBA

Finance Strategy

Egon Houben

Drs. Egon Houben

Risicomanagement

Walther Ploos van Amstel

Prof. dr. Walther Ploos van Amstel

Supply Chain Management

Harry Stol

Mr. Harry Stol MBA

Sales Management

Jan Scheffer

Ing. Jan Scheffer

Lean Management

Ger Hofstee

Ger Hofstee

Marketing

Guy Lubitsh

Prof. dr. Guy Lubitsh

Change Management

Pieter Klaas Jagersma
Gijs Hiltermann

Drs. Gijs Hiltermann

Financieel Management