Raad van Advies

De VvAA Business School heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De Raad van Advies (RvA) speelt daarin een belangrijke rol om vanuit haar ruime ervaring binnen de gezondheidszorg en visie op de ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en aanbevelingen te doen.

 

Leden Raad van Advies

De leden van de RvA zijn evenwichtig verdeeld over de verschillende werkvelden in de zorg.

Bart Smit MBA (voorzitter)

Fysiotherapeut, voorzitter Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, directeur zorggroep huisartsen Mediis.

Dr. Hans van der    Schoot

Oud voorzitter RvB OLVG, medisch specialist, voorzitter van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Drs. Erik Gostelie

Dierenarts, manager Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), voorheen directeur Veepro.

Drs. Alexander Tolmeijer

Tandarts, managing partner Dentiva, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Council of European Dentists.

Taken en werkwijzen van de Raad van Advies

  • Overzien van managementontwikkelingen in de zorg om deze te relateren aan nieuwe of bestaande programma’s;
  • Vanuit een brede visie op de gezondheidszorg toetsen of de programma’s aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen;
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Academic director en management van de opleiding;
  • Op basis van inzicht in de theses adviseren van de Academic director waar toekomstige eindwerken zich op kunnen richten;
  • De voorzitter van de Raad van Advies treedt op als mediator bij mogelijke calamiteiten binnen de opleiding.

De Raad van Advies van de VvAA Business School komt ieder kwartaal bijeen. De Academic director brengt daarbij verslag uit van de ontwikkeling van het curriculum in het algemeen en van de evaluaties en maatregelen ter verbetering in het bijzonder. Naast het geven van advies kan de RvA aanbevelingen doen aan de Academic director.